برترین فیلم های تاریخ سینما (IMDB)

 

رتبه

عنوان

نمره IMDB

۱ ۹٫۲
۲ ۹٫۲
۳ ۹
۴ ۸٫۹
۵ ۸٫۹
۶ ۸٫۹
۷ ۸٫۹
۸ ۸٫۹
۹ ۸٫۹
۱۰ ۸٫۸
۱۱ ۸٫۸
۱۲ ۸٫۸
۱۳ ۸٫۷
۱۴ ۸٫۷
۱۵ ۸٫۷
۱۶ ۸٫۷
۱۷ ۸٫۷
۱۸ ۸٫۷
۱۹ ۸٫۷
۲۰ ۸٫۷
۲۱ ۸٫۷
۲۲ ۸٫۶
۲۳ ۸٫۶
۲۴ ۸٫۶
۲۵ ۸٫۶
۲۶ ۸٫۶
۲۷ ۸٫۶
۲۸ ۸٫۶
۲۹ ۸٫۶
۳۰ ۸٫۶
۳۱ ۸٫۶
۳۲ ۸٫۶
۳۳ ۸٫۶
۳۴ ۸٫۵
۳۵ ۸٫۵
۳۶ ۸٫۵
۳۷ ۸٫۵
۳۸ ۸٫۵
۳۹ ۸٫۵
۴۰ ۸٫۵
۴۱ ۸٫۵
۴۲ ۸٫۵
۴۳ ۸٫۵
۴۴ ۸٫۵
۴۵ ۸٫۵
۴۶ ۸٫۵
۴۷ ۸٫۵
۴۸ ۸٫۵
۴۹ ۸٫۵
۵۰ ۸٫۵
۵۱ ۸٫۵
۵۲ ۸٫۴
۵۳ ۸٫۴
۵۴ ۸٫۴
۵۵ ۸٫۴
۵۶ ۸٫۴
۵۷ ۸٫۴
۵۸ ۸٫۴
۵۹ ۸٫۴
۶۰ ۸٫۴
۶۱ ۸٫۴
۶۲ ۸٫۴
۶۳ ۸٫۴
۶۴ ۸٫۴
۶۵ ۸٫۴
۶۶ ۸٫۴
۶۷ ۸٫۴
۶۸ ۸٫۴
۶۹ ۸٫۴
۷۰ ۸٫۴
۷۱ ۸٫۴
۷۲ ۸٫۴
۷۳ ۸٫۴
۷۴ ۸٫۴
۷۵ ۸٫۴
۷۶ ۸٫۴
۷۷ ۸٫۴
۷۸ ۸٫۴
۷۹ ۸٫۴
۸۰ ۸٫۴
۸۱ ۸٫۴
۸۲ ۸٫۴
۸۳ ۸٫۳
۸۴ ۸٫۳
۸۵ ۸٫۳
۸۶ ۸٫۳
۸۷ ۸٫۳
۸۸ ۸٫۳
۸۹ ۸٫۳
۹۰ ۸٫۳
۹۱ ۸٫۳
۹۲ ۸٫۳
۹۳ ۸٫۳
۹۴ ۸٫۳
۹۵ ۸٫۳
۹۶ ۸٫۳
۹۷ ۸٫۳
۹۸ ۸٫۳
۹۹ ۸٫۳
۱۰۰ ۸٫۳
۱۰۱ ۸٫۳
۱۰۲ ۸٫۳
۱۰۳ ۸٫۳
۱۰۴ ۸٫۳
۱۰۵ ۸٫۳
۱۰۶ ۸٫۳
۱۰۷ ۸٫۳
۱۰۸ ۸٫۳
۱۰۹ ۸٫۳
۱۱۰ ۸٫۳
۱۱۱ ۸٫۳
۱۱۲ ۸٫۳
۱۱۳ ۸٫۳
۱۱۴ ۸٫۳
۱۱۵ ۸٫۳
۱۱۶ ۸٫۲
۱۱۷ ۸٫۲
۱۱۸ ۸٫۲
۱۱۹ ۸٫۲
۱۲۰ ۸٫۲
۱۲۱ ۸٫۲
۱۲۲ ۸٫۲
۱۲۳ ۸٫۲
۱۲۴ ۸٫۲
۱۲۵ ۸٫۲
۱۲۶ ۸٫۲
۱۲۷ ۸٫۲
۱۲۸ ۸٫۲
۱۲۹ ۸٫۲
۱۳۰ ۸٫۲
۱۳۱ ۸٫۲
۱۳۲ ۸٫۲
۱۳۳ ۸٫۲
۱۳۴ ۸٫۲
۱۳۵ ۸٫۲
۱۳۶ ۸٫۲
۱۳۷ ۸٫۲
۱۳۸ ۸٫۲
۱۳۹ ۸٫۲
۱۴۰ ۸٫۲
۱۴۱ ۸٫۲
۱۴۲ ۸٫۲
۱۴۳ ۸٫۲
۱۴۴ ۸٫۲
۱۴۵ ۸٫۲
۱۴۶ ۸٫۲
۱۴۷ ۸٫۲
۱۴۸ ۸٫۲
۱۴۹ ۸٫۲
۱۵۰ ۸٫۱
۱۵۱ ۸٫۱
۱۵۲ ۸٫۱
۱۵۳ ۸٫۱
۱۵۴ ۸٫۱
۱۵۵ ۸٫۱
۱۵۶ ۸٫۱
۱۵۷ ۸٫۱
۱۵۸ ۸٫۱
۱۵۹ ۸٫۱
۱۶۰ ۸٫۱
۱۶۱ ۸٫۱
۱۶۲ ۸٫۱
۱۶۳ ۸٫۱
۱۶۴ ۸٫۱
۱۶۵ ۸٫۱
۱۶۶ ۸٫۱
۱۶۷ ۸٫۱
۱۶۸ ۸٫۱
۱۶۹ ۸٫۱
۱۷۰ ۸٫۱
۱۷۱ ۸٫۱
۱۷۲ ۸٫۱
۱۷۳ ۸٫۱
۱۷۴ ۸٫۱
۱۷۵ ۸٫۱
۱۷۶ ۸٫۱
۱۷۷ ۸٫۱
۱۷۸ ۸٫۱
۱۷۹ ۸٫۱
۱۸۰ ۸٫۱
۱۸۱ ۸٫۱
۱۸۲ ۸٫۱
۱۸۳ ۸٫۱
۱۸۴ ۸٫۱
۱۸۵ ۸٫۱
۱۸۶ ۸٫۱
۱۸۷ ۸٫۱
۱۸۸ ۸٫۱
۱۸۹ ۸٫۱
۱۹۰ ۸٫۱
۱۹۱ ۸٫۱
۱۹۲ ۸٫۱
۱۹۳ ۸٫۱
۱۹۴ ۸٫۱
۱۹۵ ۸٫۱
۱۹۶ ۸٫۱
۱۹۷ ۸٫۱
۱۹۸ ۸
۱۹۹ ۸
۲۰۰ ۸
۲۰۱ ۸
۲۰۲ ۸
۲۰۳ ۸
۲۰۴ ۸
۲۰۵ ۸
۲۰۶ ۸
۲۰۷ ۸
۲۰۸ ۸
۲۰۹ ۸
۲۱۰ ۸
۲۱۱ ۸
۲۱۲ ۸
۲۱۳ ۸
۲۱۴ ۸
۲۱۵ ۸
۲۱۶ ۸
۲۱۷ ۸
۲۱۸ ۸
۲۱۹ ۸
۲۲۰ ۸
۲۲۱ ۸
۲۲۲ ۸
۲۲۳ ۸
۲۲۴ ۸
۲۲۵ ۸
۲۲۶ ۸
۲۲۷ ۸
۲۲۸ ۸
۲۲۹ ۸
۲۳۰ ۸
۲۳۱ ۸
۲۳۲ ۸
۲۳۳ ۸
۲۳۴ ۸
۲۳۵ ۸
۲۳۶ ۸
۲۳۷ ۸
۲۳۸ ۸
۲۳۹ ۸
۲۴۰ ۸
۲۴۱ ۸
۲۴۲ ۸
۲۴۳ ۸
۲۴۴ ۸
۲۴۵ ۸
۲۴۶ ۸
۲۴۷ ۸
۲۴۸ ۸
۲۴۹ ۸
۲۵۰ ۸

 

لیست رزرو:

لیست زیر شامل فیلمهایی است که پیشتر در ۲۵۰ فیلم برتر IMDB قرار داشته‌اند و اکنون از آن خارج شده‌اند. به دلیل تغییرات دوره‌ای ۲۵۰ فیلم برتر، ممکن است این فیلمها مجددا به جمع فیلمهای برتر بازگردند.

رتبه

عنوان

نمره IMDB

۸
۸
۸
۸
۸
۷٫۹

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه on "برترین فیلم های تاریخ سینما (IMDB)"

  Subscribe  
Notify of
trackback
Member

[&#8230 ;] مصاحبه‌ها. مصاحبه با هنرمندان &#8230 ; ۱۵۵: Butch Cassidy and &#8230 ; برترین فیلم‌های برنده نخل طلای کن به &#8230 ;http://naghdefarsi.com/top-movies [&#8230 ;]