آخرین مطالب

پیشنهادی از سایر وبسایت ها

پیشنهاد سردبیر

آخرین مطالب

The Meg (مِگ)

خلاصه داستان : یک کاپیتان سابق نیروی دریایی آمریکا گروهی از دانشمندان یک ایستگاه تحقیقاتی دریایی را از چنگال های یک کوسه…

Puzzle (پازل)

خلاصه داستان : زنی خانه دار در سال 2017 به گونه ای زندگی می کند که گویی در سال 1960 گیر افتاده است. اما با شروع ساخت یک…

عرضه شده با کیفیت بلوری

روی پرده (جهان)

روی پرده (ایران)