مرور برچسب

گناه

بازار داغ سریال های آنلاین در سال ۹۹؛ از سریال دل تا هم گناه/ تصاویر

سال ۹۵ بود که در این صفحه نوشتیم در چند سال پیش رو؛ بازار سریال ها بیش از سینمایی ها اهمیت پیدا خواهد کرد و رقم های فروش مجموعه های نمایشی از فروش اکران های سینمایی بالاتر خواهد رفت. سال جاری که کرونا سالن های سینما را بست، بازار اکران…