مرور برچسب

بررسی

نگاهی به مهم ترین فیلم های اکران شده در فصل پاییز سینماهای ایران بعلاوه نکان مثبت و منفی آنها

کارت‌های صد آفرین‌ات را پس بده!

اکران پاییز امسال را به حق می‌توان کلکسیونی از نمایش فیلم‌های سینمایی در چهار رده خوب، متوسط، ضعیف و مشمئزکننده قرار داد. فصل برگ‌ریز اما یک فیلم میلیاردی و یک فیلم شبه میلیاردی داشت. حتی فروش گیشه

نگاهی به فیلم «اسب حیوان نجیبی است»: یک کمدی سیاه

فیلم «اسب حیوان نجیبی است» تحلیلی سیاسی - اجتماعی دراماتیزه شده «عبدالرضا کاهانی» از شرایط روز است و یک کمدی سیاه موقعیت به حساب می‌آید.

فیلم سینمایی «اسب حیوان نجیبی است» تحلیلی سیاسی - اجتماعی دراماتیزه شده «عبدالرضا کاهانی» از

«سعادت آباد» یا گورستان زناشویی؟

درباره «سعادت آباد» ساخته مازیار میری؛ چگونه دغدغه طبقه متوسط داشته باشیم و ضد آن فیلم بسازیم؟


«سعادت آباد» را از دو منظر می‌توان قضاوت کرد. می‌توان از این زاویه وارد شد که بعد از «قطعه ناتمام»، «به آهستگی»، «پاداش سکوت» و «کتاب