مرور

2009

A Serious Man (یک مرد جدی)

فیلم یک مرد جدی درباره یک خانواده یهودی ده شصت آمریکا است. لری پدر خانواده ای متوسط و پروفسوری در شاخه فیزیک است. خانواده لری یک خانواده معمولی نیست لری کوهی از مشکلات دارد از آن جمله پسرش معتاد است همسرش میخواهد جدا شود و با یک مرد دیگر…

Precious (گرانبها)

خلاصه داستان :  پرشس نوجوانی است 16 ساله و دارای اضافه وزن که به دلیل تجاوز پدر دومین فرزندش را باردار است. اون در خانه ای مانند جهنم همراه با مادر سلطه طلب اش زندگی می کند. مدیر مدرسه پرشس که از شرایط زندگی او آگاه شده به امید ایجاد تغییر…