ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Thor (ثور)
Thor (ثور) ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰, ۰۷.۵۲
نقد و بررسی فیلم WALL·E (وال ای)
نقد و بررسی فیلم WALL·E (وال ای) ۲۸ اسفند ۱۳۹۰, ۱۵.۳۳
Midnight in Paris (نیمه شب در پاریس)
Midnight in Paris (نیمه شب در پاریس) ۱۲ خرداد ۱۳۹۰, ۱۳.۱۵
نقد و بررسی فیلم Biutiful (ذیبا)
نقد و بررسی فیلم Biutiful (ذیبا) ۱۳ مرداد ۱۳۹۴, ۱۸.۰۰
نقد و بررسی فیلم Spectre (اسپکتر)
نقد و بررسی فیلم Spectre (اسپکتر) ۲۰ آبان ۱۳۹۴, ۱۵.۵۵