ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Up in the Air (بالا در آسمان)
 
Up in the Air (بالا در آسمان) ۲۹ بهمن ۱۳۸۹, ۲۱.۵۴
نقد و بررسی فیلم Stalker (استاکر)
نقد و بررسی فیلم Stalker (استاکر) ۲۹ اسفند ۱۳۹۱, ۰۲.۳۷
نقد و بررسی فیلم Ed Wood (اد وود)
نقد و بررسی فیلم Ed Wood (اد وود) ۰۹ اسفند ۱۳۹۴, ۱۳.۰۰
نقد و بررسی فیلم Silence (سکوت)
نقد و بررسی فیلم Silence (سکوت) ۲۱ دی ۱۳۹۵, ۱۱.۰۷
La Strada (جاده)
La Strada (جاده) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۸.۵۹