ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Stand by Me (کنارم بمان)
Stand by Me (کنارم بمان) ۱۳ فروردين ۱۳۹۳, ۱۷.۱۸
نقد و بررسی فیلم Babel (بابل)
نقد و بررسی فیلم Babel (بابل) ۰۱ مرداد ۱۳۹۴, ۰۲.۴۷
نقد و بررسی فیلم Black Mass (ختم سیاه)
نقد و بررسی فیلم Black Mass (ختم سیاه) ۱۴ شهریور ۱۳۹۴, ۲۲.۴۱