ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
Rio (ریو)
Rio (ریو) ۲۸ فروردين ۱۳۹۰, ۲۱.۳۴
نقد و بررسی فیلم Husbands (شوهران)
نقد و بررسی فیلم Husbands (شوهران) ۲۸ آبان ۱۳۹۴, ۱۸.۵۰
Back to the Future (بازگشت به آینده)
Back to the Future (بازگشت به آینده) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۲۱.۳۲
True Grit  (شهامت واقعی)
True Grit (شهامت واقعی) ۰۵ دی ۱۳۸۹, ۲۰.۵۱