ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد فیلم Sparkle (جرقه)
نقد فیلم Sparkle (جرقه) ۰۳ شهریور ۱۳۹۱, ۱۰.۵۴
نقد و بررسی فیلم The Terminator (نابودگر)
نقد و بررسی فیلم The Terminator (نابودگر) ۱۷ فروردين ۱۳۹۳, ۱۹.۲۱
Lawrence of Arabia (لورنس عربستان)
Lawrence of Arabia (لورنس عربستان) ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ۰۹.۳۷
Let Me In (بگذار وارد شوم)
Let Me In (بگذار وارد شوم) ۰۹ دی ۱۳۸۹, ۲۲.۰۴
نقد و بررسی فیلم Marshall (مارشال)
نقد و بررسی فیلم Marshall (مارشال) ۰۳ آبان ۱۳۹۶, ۲۲.۵۱