ورود به سایتنقد فیم های خارجی (مرتبط با این بخش)
نقد و بررسی فیلم The Boss (رئیس)
نقد و بررسی فیلم The Boss (رئیس) ۲۹ فروردين ۱۳۹۵, ۱۵.۲۱
نقد و بررسی فیلم Neighbors (همسایه ها)
نقد و بررسی فیلم Neighbors (همسایه ها) ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳, ۰۰.۳۸
نقد و بررسی فیلم Nine (نه)
نقد و بررسی فیلم Nine (نه) ۲۰ مهر ۱۳۹۴, ۱۹.۵۸
نقد و بررسی فیلم Logan (لوگان)
نقد و بررسی فیلم Logan (لوگان) ۱۴ اسفند ۱۳۹۵, ۱۵.۵۳
نقد و بررسی فیلم Allied (متفقین)
نقد و بررسی فیلم Allied (متفقین) ۰۳ آذر ۱۳۹۵, ۲۲.۰۹
نقد و بررسی سریال Louie (لویی)
نقد و بررسی سریال Louie (لویی) ۰۱ شهریور ۱۳۹۳, ۱۲.۴۱