مرور برچسب

The Imitation Game

بازبینی تصویری فیلم The Imitation Game (بازی تقلید)

فيلم این هفته درباره زندگی آلن تورینگ، ریاضی دان نابقه است که با رمز گشایی کد های اینگما نیروهای نظامی-دریایی آلمان، کمک بزرگی به هرچه سریعتر به پایان رسیدن جنگ جهانی دوم و نجات جان هزاران بیگناه کرد. «بازی تقلید» در هشت رشته