مرور برچسب

In the Fade

فاتح آکین از درام «محو شدگی» و بازی دیانه کروگر گفت

فاتح آکین کارگردان درام موفق و تحسین‌شده‌ی «محوشدگی»/ In the Fade می‌گوید دیانه کروگر بازیگر جدی و تمام‌عیاری است که بالأخره آن طور که باید و استحقاقش را دارد، در کانون توجه قرار گرفته است.

به گزارش «ایندی وایر»، دیانه کروگر که امسال