«اما استون» و «استیو کارل» نقش دو ورزشکار تنیس را بازی می‌کنند بحث درباره «اما استون» و «استیو کارل» نقش دو ورزشکار تنیس را بازی می‌کنند http://naghdefarsi.com/hollywood-news/18359-l-r--l-r-------.html Wed, 24 May 2017 13:16:44 +0330 JComments رضا11 گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/18359-l-r--l-r-------.html#comment-77151 رضا11 Fri, 19 May 2017 01:10:42 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/18359-l-r--l-r-------.html#comment-77151