مرور برچسب

Johnny Depp

همکاری مجدد جانی دپ و دیوید کوپ در فیلم Mortdecai

به تازگی اعلام شده است که جانی دپ در حال مذاکره برای پذیرفتن نقش اصلی فیلم "Mortdecai" است.این فیلم توسط دیوید کوپ کارگردانی خواهد شد و اریک اندرسون نگارش فیلمنامه این پروژه را برعهده دارد.جانی دپ پیش از با دیوید کوپ در فیلم