مرور برچسب

Crimson Peak

بندیکت کامبربچ،بازیگر سریال “شرلوک”،از پروژه جدید گیلرمو دل تورو کناره گیری کرد.

بندیکت کامبربچ،بازیگر سریال "شرلوک"،از پروژه جدید گیلرمو دل تورو کناره گیری کرد.بندیکت کامبربچ از اولین بازیگران انتخاب شده برای فیلم "Crimson Peak/قله ای به رنگ خون" گیلرمو دل تورو بود،بدون دلیل خاصی از این فیلم کناره