مرور برچسب

127 ساعت، نگاه، بررسی، مقاله

نگاهی دیگر به فیلم ۱۲۷ ساعت

«127ساعت» ساخته دنی بویل و با بازی جیمز فرانکو در نقش آرون رالستون روایت ارزش فهمیدن و قیمت درک کردن است. جالب اینکه این فیلم هم مثل چند فیلم مطرح امسال، اثریست اقتباسی که می تواند در جای خود مورد بحث قرار گیرد و چرایی گرایش به این