مرور برچسب

ژان میشل فرودون

بهترین فیلم ایرانی از نگاه سردبیر سابق «کایه دو سینما»

ژان میشل فرودون سردبیر سابق مجله معتبر «کایه دو سینما» نظر خود را درباره سینمای ایران، نگاه جشنواره کن به فیلم‌های ایرانی و بهترین فیلم ایرانی که دیده است بیان کرد.

ژان میشل فرودون منتقد فرانسوی و سردبیر سابق مجله‌ «کایه دو سینما» که در