مرور برچسب

نیل مارشال

نیل مارشال بر صندلی کارگردانی شکارچی هیولا نشست

نیل مارشال بر صندلی کارگردانی شکارچی هیولا نشست.

نیل مارشال که بخشی از سریال بازی ترونها را کارگردانی کرده است فیلم شکارچی هیولا را بازسازی خواهد کرد.

نیل مارشال به تازگی از یک پروژه سینمایی در ژانر دزدان دریایی به کارگردانی مایکل