مرور برچسب

مهدی امیرآبادی

پیوستن فوتبالیستی دیگر به مجموعهه تلویزیونی “آخرین بازی”

مهدی امیرآبادی، بازیکن فوتبال کشور به جمع بازیگران مجموعه تلویزیونی "آخرین بازی" اضافه شد.

این بازیکن فوتبال به تازگی مقابل دوربین این مجموعه تلویزیونی رفته است و نقش او در این مجموعه بازیکن فوتبال است که در سکانس‌های