مرور برچسب

فرهادی، ده نمکی، فیلم، بهتر، نوروز، 90، کدام، کدامیک، قشنگ، زیبا

فیلم فرهادی را انتخاب می کنید یا ده نمکی را؟ فرهادی!

اصغر فرهادی در گفت‌وگوهای مختلفش گفته در پایان فیلم «جدایی نادر از سیمین»، ترمه فقط درگیر انتخاب میان پدر و مادرش نیست، بلکه در حقیقت مجبور است میان دو روش زندگی، یکی را برگزیند.

در حال حاضر به لطف مسئولان مخاطبان ما نیز درگیر چنین موقعیتی