مرور برچسب

صداوسیما

تلویزیون به رده‌های سنی مخاطبین توجهی ندارد؛ نگاهی جامعه‌شناسانه به یک معضل رسانه‌‌ای

در کشورهای غربی می‌بینیم برنامه‌ای توجه مخاطبین را بیشتر به خودش جلب می‌کند که بتواند بلندگوی اعتراضات مردمی و بیانگر حقیقت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد، ولی این توجه به جذب مخاطب در رسانه ملی وجود ندارد.

شهریاری، شو من معروف ایران، چطور وارد صداوسیما شد؟

«سال ۶۱ وارد رادیو شدم. بعد سال ۶۲ آمدم تلویزیون. حدود ۲۴ ساله بودم که در مسابقه‌ای به نام سرعت و دقت از شبکه دو، اجرا داشتم. مسابقه برای دانشجویان بود و سولات سختی هم داشت. در برنامه‌های اجتماعی شبکه یک هم به عنوان مه‌مان دعوت…