مرور برچسب

شاتر آیلند

معرفی تمامی فیلم های بزرگ مارتین اسکورسیزی به مناسبت آغاز نظر سنجی نقد فارسی درباره بهترین فیلم…

نظر سنجی نقد فارسی، درباره بهترین فیلم کارنامه هنری استاد مارتین اسکورسیزی ساعاتی است که آغاز شده. برای شرکت در این نظر سنجی یا مشاهده نتایج، می توانید به صفحه ول سایت یا گوشه راست بالای همین صفحه مراجعه کنید.

علاقه مارتین اسکورسیزی