مرور برچسب

روح

نگاهی به چند فیلم مشهور ساخته شده در سینمای هالیوود و ایران درباره احضار روح +‌ خلاصه داستان / گزارش…

روح هایی که سر از سینماها درآوردند

صحنه تاریک است. دور یک میز نشسته اند و منتظرند تا اتفاق دور از ذهنی را تجربه کنند. صداهای ترسناکی می آید. درها به هم کوبیده می شوند و باد پرده ها را به این طرف و آن طرف تکان می دهد. دست های همه روی میز