مرور برچسب

دیرین دیرین

انیمیشن «دیرین دیرین» با ورود به فضای انتخاباتی سیاسی شد

مجموعه انیمیشن «دیرین دیرین» زبان و بیان ویژه‌ای دارد و عمدتا به موضوعات اجتماعی می‌پردازد، در هفته های اخیر انیمیشن «دیرین دیرین» به فضای انتخاباتی پرداخته که امر با انتقاد شدید روزنامه ایران مواجه شد.


"دیرین دیرین" ها به چه

کارگردان انیمیشن های «دیرین دیرین» از چگونگی ساخت این برنامه می گوید

کارگردان انیمیشن های «دیرین دیرین» از روند شکل‌گیری این مجموعه سخن گفت و بیان کرد که برای او غافلگیر کردن و خنداندن مردم مهم است.

علی درخشی در گفتگویی درباره ایده اولیه ساخت انیمیشن های «دیرین دیرین» گفت: ایده اولیه این انیمیشن ها