مرور برچسب

دوازده مرد خشمگین

نقد و بررسی فیلم ۱۲ Angry Men (دوازده مرد خشمگین)

۱۲ نفر از اعضای هیئت منصفه قصد دارند در مورد اعدام شدن جوانی تصمیم بگیرند. تمام اعضا به جزو یک شخص رای بر محکومیت جوان میدهند. به مرور زمان با مخالفت همان یک نفر و دلایلی روشنی که می اورد کم کم …