مرور برچسب

ده نمکی، یادداشت، انتقاد، غیر قانونی، اخراجی ها، 3

یادداشتی از ده نمکی به بهانه پخش نسخه غیر قانونی اخراجی ها ۳

مسعود ده‌نمكي در بخشي از يادداشت خود با اشاره به قاچاق «اخراجي‌ها3» در فضاي مجازي نوشت: ضمن تشكر از مردمي كه هوشيارانه با استقبال خود خار در چشم كوته‌فكران فرهنگي بودند، اميدوارم علي‌رغم اين اتفاق ترجيح بدهند فيلم را بر روي پرده سينما