مرور برچسب

حسن عباسی

طنز؛ استااااد؟!؟ می‌فرمودی‌یه!!؟!

اصغر فرهادی از سوی انستیتو فیلم دوحه (وابسته به خاندان امیر قطر) که سرمایه‌‌گذاری فیلم فروشنده را هم بر عهده داشته است، به عنوان استاد انتخاب شد تا در ماه مارس ٢٠١٧ در این موسسه به تدریس بپردازد. به نظر می‌رسد تدریس فرهادی در این موسسه