مرور برچسب

جشنواره کن

برگزاری جشنواره فیلم کن ۲۰۲۰ در حالت تعلیق!

سازمان دهندگان جشنواره فیلم کن پیشتر گفته بودند که این جشنواره باید از مقامات کارت سبز بگیرد که شامل وزیر بهداشت، وزیر کشور، مقامات محلی استان و شورای شهر کن خواهد بود تا بتوان هفتادو سومین دوره این رویداد را در اواخر ژوئن و اوایل جولای…