مرور برچسب

جان اسنو

حضور قطعی جان اسنو در فصل ششم سریال «بازی تاج و تخت»

یکی از معماهای فصل ششم سریال «بازی تاج و تخت» پیش از آغاز نمایش آن حل شد.

ماجرای سرنوشت جان اسنو از پایان فصل پنجم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و هنوز یکی از پرسش‌های بزرگ هواداران دو آتشه «بازی تاج و تخت» این است : «آیا جان اسنو