مرور برچسب

بازی تاج وتخت

حضور جان اسنو در صحنه فیلمبردای فصل ششم «بازی تاج وتخت»

کیت هرینگتون در صحنه فیلم‌برداری فصل ششم «بازی تاج وتخت» دیده شد.

حضورکیت‌ هرینگتون درصحنه فیلم‌برداری فصل ششم «بازی تاج و تخت» نشانه‌ای قدرتمند از حضور او در فصل ششم این سریال است.

شخصیت جان اسنو با بازی این بازیگر در قسمت پایانی