مرور برچسب

انتقام‌جویان: عصر آلترن

بازبینی تصویری فیلم Avengers: Age of Ultron (انتقام‌جویان: عصر آلترن)

یک بار دیگر تمام تمامی ابرقهرمان‌های مارول دور هم جمع شده اند تا نفس بینندگان را حبس کرده و سودی کلان برای کمپانی سازنده خود به ارمغان بیاورند. در این بازبینی نگاهی داریم بر قسمت دوم فیلم انتقام جویان با نام Avengers: Age of Ultron