مرور برچسب

اسکار

نقدی بر فیلم «parasite»؛ «انگل» چه چیزی در چنته خود دارد؟

شايد براي شما هم بسيار اتفاق افتاده باشد که ساعاتي از زندگي را به يک اثر هنري اختصاص دهيد که ارزشمندي آن به شما ثابت شده و بخواهيد آن را در نمايشگاهي بازديد کنيد يا در سالن تاريکي بنشينيد و به تماشاي يک فيلم يا تئاتري که انتخاب کرده‌ايد،