مرور برچسب

اسکار آیزاک

حضور بازیگر ستاره فیلم جنگ ستارگان در فیلم تازه اسپیلبرگ

اسکار آیزاک ستارۀ فیلم «جنگ ستارگان» برای بازی در فیلم «ربودن ادگاردو مورتارا» وارد مذاکره شد.

در صورت توافق میان امبلین اینترتینمنت (شرکت فیلمسازی استیون اسپیلبرگ) و اسکار ایزاک این بازیگر در فیلم «ربودن ادگاردو مورتارا» نقش مقابل