مرور برچسب

اخراجیها

نگاهی به پرفروش ترین فیلم های سینمایی ایران:عقابها همچنان در صدردر حالی که در یکی دو هفته اخیر تبلیغات فراوانی بر سر این مساله صورت گرفت که رقم فروش بالای "شهرموشها2" و رسیدن فروش کل این فیلم به نزدیکی 9 میلیارد باعث شده رکورد پربیننده ترین فیلم که پیش تر اختیار "اخراجیها" بود