مرور برچسب

آلفرد هیچکاک، اشتباه، مقاله، روایت بارنی، مردگان، تصادف، خانه داری

هیچکاک هم می تواند اشتباه کند!

اقتباس ادبی، ممكن یا غیر ممكن؟ با نگاهی به فیلم‌های «روایت بارنی»، «مردگان»، «تصادف» و «خانه‌داری»

فرانسوآ تروفو طی مصاحبه طولانی و مشهورش با آلفرد هیچكاكاز او پرسیده بود كه نظرش راجع به اقتباس ادبی چیست؟ و پاسخ هیچكاك نیز آن‌طور