مرور

مستند

Armstrong (آرمسترانگ)

این فیلم مستند به داستان زندگی نیل آرمسترانگ می‌پردازد. او نخستین انسانی است که طی ماموریت آپولو یازده بر کره ماه گام نهاد. پس از پایان جنگ آرمسترانگ به نیروی هوایی راه یافت و بیش از نهصد پرواز انجام داد. نیل آرمسترانگ در سن هشتاد و دو…

Penguins (پنگوئن‌ها)

یک داستان نوجوانانه در مورد یک پنگوئن آدلی به نام «استیو» که به جمع میلیون‌ّها هم‌نوع خود می‌پیوندد تا یک ماموریت اصلی در زندگی‌اش را تکمیل کند: ساخت یک آشیانه، پیدا کردن یک جفت و تشکیل یک خانواده.