مرور

جنایی

Hush…Hush, Sweet Charlotte (هیس…هیس، شارلوت عزیز)

1964 | جنایی. درام. معمایی  | 133 دقیقه 

کارگردان : Robert Aldrich

نویسنده :  Henry Farrell

بازیگران :  Bette DavisOlivia de HavillandJoseph Cotten

خلاصه داستان : قتلی اتفاق می افتد و داستان در ادامه زندگی متهم اصلی قتل بعد از چهار