ورود به سایت
هفته ای یک فیلم انتخاب کرده، آن را مشاهده و سپس نقد کنید
Moderators: amir tpl
164 Topics 1651 پاسخ Rainbow Pearls's Avatar
آخرين ارسال: «استیو جابز/Steve Jo ...
توسط Rainbow Pearls
14 اوت 2017 21:56
هفته ای یک فیلم انتخاب کرده، آن را مشاهده و سپس نقد کنید
192 Topics 3187 پاسخ Rainbow Pearls's Avatar
آخرين ارسال: رهایی از شاوشنک/ 199 ...
توسط Rainbow Pearls
13 اوت 2017 10:54
هر هفته یک هنرمند را انتخاب کرده و سپس درباره آن هنرمند و آثار مطرح او بحث نمایید
75 Topics 2945 پاسخ Rainbow Pearls's Avatar
آخرين ارسال: برادران کوئن _ Coen ...
توسط Rainbow Pearls
18 اوت 2017 19:04
18 Topics 177 پاسخ Masoud Parivaz's Avatar
توسط Masoud Parivaz
ديروز 22:58
43 Topics 690 پاسخ beat's Avatar
آخرين ارسال: دعوا بر سر تارانتینو
توسط beat
03 سپتامبر 2016 09:51
Time to create page: 0.168 seconds