آیا «دواین جانسون» رئیس جمهور آمریکا خواهد شد؟ بحث درباره آیا «دواین جانسون» رئیس جمهور آمریکا خواهد شد؟ http://naghdefarsi.com/hollywood-news/18350--l-r-----.html Wed, 24 May 2017 13:16:53 +0330 JComments Sami_R گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/18350--l-r-----.html#comment-77130 Sami_R Thu, 18 May 2017 20:37:37 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/18350--l-r-----.html#comment-77130