«علی معلم» تهیه کننده سینما و سردبیر نشریه دنیای تصویر درگذشت / تسلیت نقد فارسی بحث درباره «علی معلم» تهیه کننده سینما و سردبیر نشریه دنیای تصویر درگذشت / تسلیت نقد فارسی http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html Mon, 22 May 2017 19:12:12 +0330 JComments sina333 گفت: http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76152 sina333 Sun, 19 Mar 2017 14:16:16 +0330 http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76152 parka گفت: http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76059 parka Tue, 14 Mar 2017 09:22:13 +0330 http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76059 h گفت: http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76053 h Mon, 13 Mar 2017 22:48:04 +0330 http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76053 ღ Moon River ღ گفت: http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76052 ღ Moon River ღ Mon, 13 Mar 2017 22:41:19 +0330 http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76052 ali.m گفت: http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76051 ali.m Mon, 13 Mar 2017 22:06:34 +0330 http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76051 ahad گفت: http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76043 ahad Mon, 13 Mar 2017 17:42:26 +0330 http://naghdefarsi.com/news/iran-news/17830-l-r-.html#comment-76043