مروری بر فیلم‌هایی که به تقلید از سبک فیلمسازی «اصغر فرهادی» ساخته شدند؛ سندروم کپی از فرهادی بحث درباره مروری بر فیلم‌هایی که به تقلید از سبک فیلمسازی «اصغر فرهادی» ساخته شدند؛ سندروم کپی از فرهادی http://naghdefarsi.com/iran-articles/17702----------l-r------.html Mon, 22 May 2017 19:13:06 +0330 JComments علی91 گفت: http://naghdefarsi.com/iran-articles/17702----------l-r------.html#comment-75948 علی91 Tue, 07 Mar 2017 22:33:38 +0330 http://naghdefarsi.com/iran-articles/17702----------l-r------.html#comment-75948 َAdel گفت: http://naghdefarsi.com/iran-articles/17702----------l-r------.html#comment-75908 َAdel Sun, 05 Mar 2017 08:02:22 +0330 http://naghdefarsi.com/iran-articles/17702----------l-r------.html#comment-75908 HD گفت: http://naghdefarsi.com/iran-articles/17702----------l-r------.html#comment-75835 HD Wed, 01 Mar 2017 11:23:16 +0330 http://naghdefarsi.com/iran-articles/17702----------l-r------.html#comment-75835 ارشیا گفت: http://naghdefarsi.com/iran-articles/17702----------l-r------.html#comment-75832 ارشیا Wed, 01 Mar 2017 09:08:13 +0330 http://naghdefarsi.com/iran-articles/17702----------l-r------.html#comment-75832 SONY 2012 گفت: http://naghdefarsi.com/iran-articles/17702----------l-r------.html#comment-75813 SONY 2012 Tue, 28 Feb 2017 18:32:19 +0330 http://naghdefarsi.com/iran-articles/17702----------l-r------.html#comment-75813