نقد و بررسی انیمیشن The LEGO Batman Movie (فیلم بتمن لگویی) بحث درباره نقد و بررسی انیمیشن The LEGO Batman Movie (فیلم بتمن لگویی) http://naghdefarsi.com/world-movies-review/17567--the-lego-batman-movie-.html Mon, 22 May 2017 19:12:11 +0330 JComments shayan 12 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/17567--the-lego-batman-movie-.html#comment-76323 shayan 12 Tue, 04 Apr 2017 02:42:54 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/17567--the-lego-batman-movie-.html#comment-76323 لیلا خانم گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/17567--the-lego-batman-movie-.html#comment-75683 لیلا خانم Sat, 25 Feb 2017 04:06:58 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/17567--the-lego-batman-movie-.html#comment-75683 آدریان گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/17567--the-lego-batman-movie-.html#comment-75612 آدریان Wed, 22 Feb 2017 00:49:00 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/17567--the-lego-batman-movie-.html#comment-75612 علیرضا.95 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/17567--the-lego-batman-movie-.html#comment-75475 علیرضا.95 Sat, 18 Feb 2017 10:51:05 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/17567--the-lego-batman-movie-.html#comment-75475