نکاتی تاریک اما جالب از مل گیبسون

بعد از این که یک رسوایی جنجال برانگیز در زندگی شخصی و صحبت های نزادپرستانه، وی را از شخصیتی مقبول به شخصیتی مطرود تبدیل کرد، مل گیبسون با فیلم درام متفکرانه جنگی «ستیغ اره ای» بار دیگر خود را در هالیوود به اثبات رساند.