پستهای اخیر

Pulp Fiction (داستان عامه پسند)

جان تراولتا در نقش قاتلی نیمه حرفه ای که از طرف رئیس اش اجیر شده است که مردی را بکشد .شغل  تراولتا بر عهده گرفتن یک سری وظایفی است که البته نمی تواند به درستی از پس آنها برآید.  نه تنها  او گاهی به طور تصادفی آدم می کشد. بلکه حتی  نمی داند

Eyes Wide Shut (چشمان باز کاملا بسته)

    كارگردان : استنلي كوبريك تهيه كننده : استنلي كوبريك نويسنده داستان اصلي : آرتور اشنيتزلر نويسندگان فيلم نامه : استنلي كوبريك، فردريك رافائل موزيك متن : يوسلين پوك فيلم بردار : لاري اسميت تدوين : نايجل گالت كارگردان هنري : جان