مرور

G

Penguins (پنگوئن‌ها)

یک داستان نوجوانانه در مورد یک پنگوئن آدلی به نام «استیو» که به جمع میلیون‌ّها هم‌نوع خود می‌پیوندد تا یک ماموریت اصلی در زندگی‌اش را تکمیل کند: ساخت یک آشیانه، پیدا کردن یک جفت و تشکیل یک خانواده.