Sebastián Lelio (سباستین لِلیو)

کارگردان and نویسنده

فیلم هایی که به عنوان بازیگر در آنها حضور داشته
فیلم هایی که به عنوان نویسنده در آنها حضور داشته


ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات