Andy Muschietti (اندی مشچیتی)

کارگردان

فیلم هایی که به عنوان نویسنده در آنها حضور داشته
فیلم هایی که کارگردانی آن را بر عهده داشته


ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات